Home » Kaffka Margit – A város dalszöveg lyrics | A legteljesebb zenei akkordokat nyújtó oldal

Kaffka Margit – A város dalszöveg lyrics | A legteljesebb zenei akkordokat nyújtó oldal

Témát keres Kaffka Margit – A város dalszöveg lyrics igaz? Ha igen, akkor itt megnézheti.

Kaffka Margit – A város dalszöveg lyrics | Sok más dalakkordot itt találhat

A város


I.
Haloványselymü reggel, felhős fény, szőke színek,
Lenn ódon, szürke minden, meleg szépiabarnával árnyalt,
Torpad zömök pillére sok régi, régi háznak.
Palakockákkal mustrás az esővert, ó kövezet.
– Alattam utcák és tornyok és fellegvár messzi képe,
Sulyos kőhidak át a platinafényü vizen. –
E roskatag, királyi város méla pompája izen:
– – Sok csiklándón uj látásnak ma friss idegekkel elébe! –
Az erkélyen teritve… Itt űlök zsibbatag
Álom, s fürdő után még, lágy távolokba nézve,
Napfénycsik szállal át -, beletáncol a mézbe –
Jó volna itt maradni békén. De nem szabad!
 
II.
Árkádos ut, faragott, régi kövek!
Nosza! Két búzgó szemembe venni
Óbetüs irást, ives kapuboltot,
Mindent!
Lallala! Megindultam, hát menni!
 
Gyorsan, iránytalan! Most felfedezek!
Ott térré tágul az utcasarok,
Ó -, jobbra a viz már hidtorony, oszlop,
Ormok, kupolák! nem!
Mert én most balra akarok!
 
Én odamegyek most, ahová akarok,
Nincs, ki zavarjon, sürgessen, vigyen,
Társ, akit féljek, hogy én zavarok,
Ha jobbra -, ha balra -,
Jő nekem egyedül, igen, igen!
 
Itt templom, ott hidak -, itt tornyok, ott ormok!
Két árva szemem! Sok sulyos Ígéret!
Dologra! Látni! – Ó, mindjár megyek én
Ide is, oda is.
Csak hadd űlök le kicsit! Hadd nézek, nézek!
 
III.
Ni! A régi tanácsház órája az ott,
A Havlata Pavlata regés remeke!
Megvárom! Még öt perc -, még három, kettő!
Ver zengve -, s kijönnek, mind a tizenkettő,
Az apostolkák sorjába, körbe,
Az Péter a kulccsal, az János a könyvvel.
 
És hosszu, vontujju, vézna kezükkel
Megáldanak engemet, az idegent is,
Keresztet irnak és tovalengnek.
 
A halál azalatt egyre csenget.
‘Ne még!’ – könyörögnek balrul a szobrok.
A Paraszt, a Pénzvágy, a Hiuság tükörrel.
 
De ö ‘Igen!’-t bizonygat kis váz-fejével. – – –
Ám vége! Elverte sorát az óra,
S a végső mozdulatba merevül Áldál, Halál,
 
Amig uj óra száll.
 
IV.
Mélyülő ivek elnyult, denevérszinü árnya,
Szilánkba – tört fénysávok a kőmozaikon már,
Csengve koccan a lépés a barna padsoroknál,
Csalóka távlatok a tömjénködös homályba.
 
Benn bágyatag, fehér csipkékben a nagy oltár,
Mély fakóarany derengés, halk mise-bűvölet,
Álmatag, messzi sárgák, zárkózott lilaszinek
Közt selymes, zümmögö hipnózis lágy fénypalástba járkál.
 
Smaragd és rubint az ablak. Ó gyermeki, régi hitek!
Pirosban láttam a poklot, izzó tűzbarlangjait én,
– Hűs légutat híg lebegést a csillagok éji közén
A kékben. – És vértanu – dicsfényt jelentett a zöldszin üveg
 
Gyöngén egymásra – tett kis forró tenyereim közén
Igy lüktetett a vér át, zsibbatag test-delej áram
Szent voltam, sulytalan, lélek a zsongó áhitat-árban,
Míg félcsukott pilláim fátylán így káprázott át a fény. – –
 
V.
A várfal tornya. – Jön kulccsal ifju parasztasszonyka,
Megy előttem gyertyával horpadt kőgrádicson,
Szoknyája friss, ragyog a szoros, fekete kontya,
A mondókát szaporán, ügyesen ontja:
‘Éhbörtön és kinzóház és vesztőhely volt e torony!’
 
‘Itt a ciszterna-száj. Itt lebocsátták hosszu kötélen.
Adtak vele darab kenyérkét, pohárnyi vizecskét.
Négy társa négyfelől láncon itt várta napokon, éjen,
Hogy üvölt és nyög a mélyben.
Ha csend lett, a másikat -, igy sorba -, leeresztették.’
 
Mondja, mint balladát. Mutatja ősz Taliborka piciny emlékit

Az előadó további dalszövegeit megtalálhatod a következő linken: Kaffka Margit

eksty na tej stronie mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych i edukacyjnych.

Autorzy lub właściciele utworu są właścicielami praw autorskich i praw do tekstu.

További dalszövegek

2021.09.04.

Shame


It doesn’t matter what you say,
I don’t believe you anyway,
Talking love is easy when it’s new.
Slow down don’t move so fast,
This feeling may not last,
I’ve been wrong before, haven’t you?
 
Don’t cry to me, if it’s just a fantasy,
Shame, shame on you,
You should know better than to play with a heart that’s true.
Shame, shame on you,
You should know better than to do the things you do.
Shame, shame on you.
 
It doesn’t matter what you say,
I can’t believe you anyway,
The only thing that counts is what you do.
Think twice before you leave,
This is real, not make believe,
The answer lies with you.
 
So go with her, if your body’s sure,
Shame, shame on you,
You should know better than to play with a heart that’s true.
Shame, shame on you,
You should know better than to do the things you do.
Shame, shame on you.
 
You’re wasting my life,
Play with hers,
Someone’s gonna lose,
Yes, I know who that is.
 
Shame, shame on you,
You should know better than to play with a heart that’s true.
Oh shame, shame on you,
You should know better than to do the things you do.
Shame, such a shame, such a shame, shame on you,
Shame, such a shame, such a shame, shame on you,
Shame, shame on you, shame
 

2021.09.04.

Back from the Dead


Slowly injecting the fluid of pain
Bringing the corpse back to life
Nerves now awake violently
The serum now has worked
 
Inject to the brain, going insane
Body pulsating, back from the dead
Death’s awakening, stage by stage
Including the pain, back from the dead
Under the knife, bring back to life
 
Bad mistake, back from the dead
Seen now what’s done, his death’s begun
The dead have won, back from the dead
 
Reaching to kill, creator of life
Ejecting the unwanted reprise
Going insane and out of control
Defy the fate of science
 
Because the fluid took effect
The corpse will rise
Trying to cheat on nature
He’s going to die
 
Slowly injecting the fluid of pain
Bringing the corpse back to life
Try to create something to love
Perfectly formed in his eyes
 

2021.09.04.

The Carrion Eaters


Sustenance comes in many forms
Descending on fly-born corpses
Subhumans live on rot
Sweet corrupted flesh and feces
Sickening stench arouses hunger
The raw, cooked or decomposing
Hungering for putrid piles
Strip a carcass in minutes
Carrion eaters fiercely feed…
 
Cadaverine stench of ptomaine
Repugnant dinner alarm
Resist putrefied toxins
Wolfing down noxious chunks
 
Like groups of loathsome vultures and hyenas
They sniff out death’s most mephitic perfumes
 
Like the countless burying beetles and maggots
Like a swarm of buzzing calliphorid flesh flies
Like the vile forms of putrescent bacteria
They remain invisible – we devour the deceased
 
Cadaverine stench of ptomaine
Repugnant dinner alarm
Resist putrefied toxins
Wolfing down noxious chunks
 
Like groups of loathsome vultures and hyenas
They sniff out death’s most mephitic perfumes
 
Like the countless burying beetles and maggots
Like a swarm of buzzing calliphorid flesh flies
Like the vile forms of putrescent bacteria
They remain invisible – we devour the deceased
 

2021.09.04.

Leatherface


The floor cracks under the hostile steps
The laughs escapes from the muddy ground
Among the wolves walks the faceless
Scarce become the food and the distant preys
Delighting in the unbearable stench
Left from the blood of the snowy wood
 
Paranoid delusion
A schizophrenic conviction, Leatherface
A pathological pregnancy, Leatherface
Reborn through the warmth of the infection
A new level of anthropomorphism, Leatherface
 
He contemplates his proudly raised family
His breath is heavy and hot under the mask
He beholds the violence of their constant asthenia
Dislocated marionettes hanging at the end of their ropes
 
Moving with the wind in an epileptic dance
‘get your hands of me’
The tears warm up his cheeks and he can’t stop laughing
‘get you hands of me’
He slowly disappears in a dark corner
Watch them play
Cofined to shadow
Insidious and irreligious
 
The fresh liquids make the tools shine
The hammer smiles with cruelty for the metamorphosis
Seducing the needles craving for their path through the flesh
 
He can’t remove the thorns of reality
Gone inside too deep, invisible
Making him suffer in the shallows
Insidious and irreligious
Fuck you all!
 

További hasznos információkat itt talál: Itt található

Kaffka Margit – A város dalszöveg lyrics És a témához kapcsolódó keresések

#Kaffka #Margit #város #dalszöveg #lyrics

Kaffka Margit – A város dalszöveg lyrics

>> További hasznos információkat itt talál: https://hungary.xemloibaihat .com .

Tekintse át újra az Kaffka Margit – A város dalszöveg lyrics témához kapcsolódó információkat

A város


I.
Haloványselymü reggel, felhős fény, szőke színek,
Lenn ódon, szürke minden, meleg szépiabarnával árnyalt,
Torpad zömök pillére sok régi, régi háznak.
Palakockákkal mustrás az esővert, ó kövezet.
– Alattam utcák és tornyok és fellegvár messzi képe,
Sulyos kőhidak át a platinafényü vizen. –
E roskatag, királyi város méla pompája izen:
– – Sok csiklándón uj látásnak ma friss idegekkel elébe! –
Az erkélyen teritve… Itt űlök zsibbatag
Álom, s fürdő után még, lágy távolokba nézve,
Napfénycsik szállal át -, beletáncol a mézbe –
Jó volna itt maradni békén. De nem szabad!
 
II.
Árkádos ut, faragott, régi kövek!
Nosza! Két búzgó szemembe venni
Óbetüs irást, ives kapuboltot,
Mindent!
Lallala! Megindultam, hát menni!
 
Gyorsan, iránytalan! Most felfedezek!
Ott térré tágul az utcasarok,
Ó -, jobbra a viz már hidtorony, oszlop,
Ormok, kupolák! nem!
Mert én most balra akarok!
 
Én odamegyek most, ahová akarok,
Nincs, ki zavarjon, sürgessen, vigyen,
Társ, akit féljek, hogy én zavarok,
Ha jobbra -, ha balra -,
Jő nekem egyedül, igen, igen!
 
Itt templom, ott hidak -, itt tornyok, ott ormok!
Két árva szemem! Sok sulyos Ígéret!
Dologra! Látni! – Ó, mindjár megyek én
Ide is, oda is.
Csak hadd űlök le kicsit! Hadd nézek, nézek!
 
III.
Ni! A régi tanácsház órája az ott,
A Havlata Pavlata regés remeke!
Megvárom! Még öt perc -, még három, kettő!
Ver zengve -, s kijönnek, mind a tizenkettő,
Az apostolkák sorjába, körbe,
Az Péter a kulccsal, az János a könyvvel.
 
És hosszu, vontujju, vézna kezükkel
Megáldanak engemet, az idegent is,
Keresztet irnak és tovalengnek.
 
A halál azalatt egyre csenget.
‘Ne még!’ – könyörögnek balrul a szobrok.
A Paraszt, a Pénzvágy, a Hiuság tükörrel.
 
De ö ‘Igen!’-t bizonygat kis váz-fejével. – – –
Ám vége! Elverte sorát az óra,
S a végső mozdulatba merevül Áldál, Halál,
 
Amig uj óra száll.
 
IV.
Mélyülő ivek elnyult, denevérszinü árnya,
Szilánkba – tört fénysávok a kőmozaikon már,
Csengve koccan a lépés a barna padsoroknál,
Csalóka távlatok a tömjénködös homályba.
 
Benn bágyatag, fehér csipkékben a nagy oltár,
Mély fakóarany derengés, halk mise-bűvölet,
Álmatag, messzi sárgák, zárkózott lilaszinek
Közt selymes, zümmögö hipnózis lágy fénypalástba járkál.
 
Smaragd és rubint az ablak. Ó gyermeki, régi hitek!
Pirosban láttam a poklot, izzó tűzbarlangjait én,
– Hűs légutat híg lebegést a csillagok éji közén
A kékben. – És vértanu – dicsfényt jelentett a zöldszin üveg
 
Gyöngén egymásra – tett kis forró tenyereim közén
Igy lüktetett a vér át, zsibbatag test-delej áram
Szent voltam, sulytalan, lélek a zsongó áhitat-árban,
Míg félcsukott pilláim fátylán így káprázott át a fény. – –
 
V.
A várfal tornya. – Jön kulccsal ifju parasztasszonyka,
Megy előttem gyertyával horpadt kőgrádicson,
Szoknyája friss, ragyog a szoros, fekete kontya,
A mondókát szaporán, ügyesen ontja:
‘Éhbörtön és kinzóház és vesztőhely volt e torony!’
 
‘Itt a ciszterna-száj. Itt lebocsátták hosszu kötélen.
Adtak vele darab kenyérkét, pohárnyi vizecskét.
Négy társa négyfelől láncon itt várta napokon, éjen,
Hogy üvölt és nyög a mélyben.
Ha csend lett, a másikat -, igy sorba -, leeresztették.’
 
Mondja, mint balladát. Mutatja ősz Taliborka piciny emlékit

Az előadó további dalszövegeit megtalálhatod a következő linken: Kaffka Margit

eksty na tej stronie mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych i edukacyjnych.

Autorzy lub właściciele utworu są właścicielami praw autorskich i praw do tekstu.

További dalszövegek

2021.09.04.

Shame


It doesn’t matter what you say,
I don’t believe you anyway,
Talking love is easy when it’s new.
Slow down don’t move so fast,
This feeling may not last,
I’ve been wrong before, haven’t you?
 
Don’t cry to me, if it’s just a fantasy,
Shame, shame on you,
You should know better than to play with a heart that’s true.
Shame, shame on you,
You should know better than to do the things you do.
Shame, shame on you.
 
It doesn’t matter what you say,
I can’t believe you anyway,
The only thing that counts is what you do.
Think twice before you leave,
This is real, not make believe,
The answer lies with you.
 
So go with her, if your body’s sure,
Shame, shame on you,
You should know better than to play with a heart that’s true.
Shame, shame on you,
You should know better than to do the things you do.
Shame, shame on you.
 
You’re wasting my life,
Play with hers,
Someone’s gonna lose,
Yes, I know who that is.
 
Shame, shame on you,
You should know better than to play with a heart that’s true.
Oh shame, shame on you,
You should know better than to do the things you do.
Shame, such a shame, such a shame, shame on you,
Shame, such a shame, such a shame, shame on you,
Shame, shame on you, shame
 

2021.09.04.

Back from the Dead


Slowly injecting the fluid of pain
Bringing the corpse back to life
Nerves now awake violently
The serum now has worked
 
Inject to the brain, going insane
Body pulsating, back from the dead
Death’s awakening, stage by stage
Including the pain, back from the dead
Under the knife, bring back to life
 
Bad mistake, back from the dead
Seen now what’s done, his death’s begun
The dead have won, back from the dead
 
Reaching to kill, creator of life
Ejecting the unwanted reprise
Going insane and out of control
Defy the fate of science
 
Because the fluid took effect
The corpse will rise
Trying to cheat on nature
He’s going to die
 
Slowly injecting the fluid of pain
Bringing the corpse back to life
Try to create something to love
Perfectly formed in his eyes
 

2021.09.04.

The Carrion Eaters


Sustenance comes in many forms
Descending on fly-born corpses
Subhumans live on rot
Sweet corrupted flesh and feces
Sickening stench arouses hunger
The raw, cooked or decomposing
Hungering for putrid piles
Strip a carcass in minutes
Carrion eaters fiercely feed…
 
Cadaverine stench of ptomaine
Repugnant dinner alarm
Resist putrefied toxins
Wolfing down noxious chunks
 
Like groups of loathsome vultures and hyenas
They sniff out death’s most mephitic perfumes
 
Like the countless burying beetles and maggots
Like a swarm of buzzing calliphorid flesh flies
Like the vile forms of putrescent bacteria
They remain invisible – we devour the deceased
 
Cadaverine stench of ptomaine
Repugnant dinner alarm
Resist putrefied toxins
Wolfing down noxious chunks
 
Like groups of loathsome vultures and hyenas
They sniff out death’s most mephitic perfumes
 
Like the countless burying beetles and maggots
Like a swarm of buzzing calliphorid flesh flies
Like the vile forms of putrescent bacteria
They remain invisible – we devour the deceased
 

2021.09.04.

Leatherface


The floor cracks under the hostile steps
The laughs escapes from the muddy ground
Among the wolves walks the faceless
Scarce become the food and the distant preys
Delighting in the unbearable stench
Left from the blood of the snowy wood
 
Paranoid delusion
A schizophrenic conviction, Leatherface
A pathological pregnancy, Leatherface
Reborn through the warmth of the infection
A new level of anthropomorphism, Leatherface
 
He contemplates his proudly raised family
His breath is heavy and hot under the mask
He beholds the violence of their constant asthenia
Dislocated marionettes hanging at the end of their ropes
 
Moving with the wind in an epileptic dance
‘get your hands of me’
The tears warm up his cheeks and he can’t stop laughing
‘get you hands of me’
He slowly disappears in a dark corner
Watch them play
Cofined to shadow
Insidious and irreligious
 
The fresh liquids make the tools shine
The hammer smiles with cruelty for the metamorphosis
Seducing the needles craving for their path through the flesh
 
He can’t remove the thorns of reality
Gone inside too deep, invisible
Making him suffer in the shallows
Insidious and irreligious
Fuck you all!
 

Nagyon köszönöm a cikkünk iránti érdeklődését. Reméljük, hogy ez az információ nagy értéket képvisel az Ön számára.

Leave a Reply

Your email address will not be published.